მართლმადიდებელი ეკლესიის საიდუმლოებები

მართლმადიდებელი ეკლესიის საიდუმლოება, რომელიც შეადგენს ქრისტიანული ღვთისმსახურების არსებით ნაწილს არის ისეთი წმიდა მოქმედება, რომლის საშუალებითაც, იესო…