ზიარების წინა ლოცვები

ზიარების წინა ლოცვების წაკითხვა შეიძლება ზიარებამდგ ნებისმიერ დროს, მაგრამ უნდაშევეცადოთ, რომ ეს არ მოხდეს უშუალოდ ეკლესიაში…